The Stutterer’s Alfalfabet


stutterer1

stutterer2

stutterer3

stutterer4

stutterer5

stutterer6

stutterer7

stutterer8

T. Motley